Dom starejših - koncesija

Medichotel nov in moderen dom za starejše brez ovir za invalide, stanovalcem nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Oskrba zajema strokovno pripravo na sprejem, namestitev, bivanje in organizirano prehrano, socialno oskrbo, varstvo ter posebne oblike varstva. Zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.

Bivanje nudimo:
Osebam, starejšim od 65 let, kakor tudi mlajšim osebam, ki izkažejo željo ter potrebo po namestitvi in sicer:
- osebam ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči
- osebam z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne neposredne osebne pomoči
- osebam z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, kar terja stalno neposredno osebno pomoč
- odraslim duševno bolnim osebam z lažjo obliko demence (manj prizadeti)

Osnovna oskrba zajema:
Bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dve in triposteljnih sobah za upravičence, starejše od 65 let, ter v tri- ali več posteljnih sobah za vse ostale upravičence, zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter izvajanje programa, pranje, likanje in šivanje, čiščenje in vzdrževanje prostorov, objekta in okolice ter druge potrebne storitve. Pripravo in serviranje celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov.

Socialna oskrba obsega:
Varstvo, pomoč pri reševanju osebnih in socialnih stisk, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pri vstajanju, oblačenju, pomoč pri premikanju, hoji, komunikaciji, orientaciji ter organiziranje prevozov, ki niso zdravstveno indicirani. Posebne oblike varstva namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov ter aktivnemu preživljanju prostega časa.

Zdravstvena oskrba obsega:
Najmanj 2 x tedensko prisotnost zdravnika v ambulanti, ki se nahaja v prostorih Medic HOTEL-a, oziroma obisk zdravnika pri upravičencih v sobi, ki so potrebni zdravniške pomoči in ne morejo sami do prostorov ambulante oziroma do druge ambulante v okviru mreže osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravstveno nego na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege ter izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči in pristojnosti. Zdravstveno oskrbo pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti.

KAKO DO NAS - LOKACIJA

Naslov:

Medichotel
Arčoni 8a,
5292 Renče

Arčoni > Renče> Bukovica > Volčja Draga > Vogrsko > Avtocesta H4
(Ljubljana - Vrtojba)

Zemljevidi in satelitski posnetki >>

VIZITKA

Medichotel upravlja družba:
Turzis d.o.o.
Arčoni 8a,
5292 Renče

- davčna številka: 41769597
- matična številka: 1963619
- št. reg. vložka: 1/00598/00
- IBAN: SI56 1910 0001 0243 351
- SWIFT: SZKBSI2X
- direktor:                                                   Dean Trojer Smrečnik,dipl.gosp.ing.

- velikost: majhno podjetje
- dejavnost: hotelske, gostinske, termalne, rekreacijske storitve
- standardna klasifikacija dejavnosti: 55.100 - dejavnost hotelov in podobnih obratov

Kontakt recepcija:
05 331 07 20
05 331 07 30
e-pošta: info@medichotel.com
spletni naslov: www.medichotel.com

Št. zaposlenih na dan 1.1.2019:
46 redno zaposlenih ter
6 pogodbenih delavcev

Objekt:
- 35 sob
- 84 ležišč
- 2 izolacijski sobi (4 ležišča)
- 1 enoposteljna soba za polintenzivno nego
- 52 sedišč / glavna restavracija
- 25 sedišč letni vrt - dnevni prostor

RECEPCIJA - INFORMACIJE

- tel: 05 331 07 20
- fax: 05 331 07 30
- e-mail: info@medichotel.com

od 07:00 do 21:00

Na recepciji vam posredujemo vse informacije o možnostih namestitve, čakalni vrsti, oskrbi itd.
Na voljo smo vse dni v tednu!