Zdravstvena nega - brez koncesije

Življenje v Medichotelu po programu zdravstvene nege je organizirano tako, da je čimbolj podobno življenju doma. Ravnanje gostov je omejeno le s pravicami drugih gostov in s pravili za varstvo pred požarom ter sanitarnem in higienskem varstvu.
Vselitve v hotel so vsak dan med 09,30 in 11,30 uro ter med 14,30 in 17,30 uro. Čas in datum vselitve se določi na podlagi »dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitev zdravstvene nege v Medichotelu med hotelom in gostom oz. svojci.

Glede na to da Medichtoel izvaja tudi dejavnost ISTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH (KONCESIJA) se bivanje v hotelu, ki je dogovorjeno z dogovorom o zdravstveni negi ne smatra kot domsko varstvo.

Hotelske storitve:
Medic HOTEL*** nudi gostom storitve, ki izhajajo iz Zakona o gostinstvu in iz Zakona o zdravstveni dejavnosti v obsegu kot izhajajo iz dovoljenja Ministrstva za zdravje RS št. 503-87/2005 z dne 01.08.2005 in zajema:
Bivanje v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dvoposteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Standard ogrevanja prostorov pomeni vzdrževanje temperature, ki v spalnem prostoru ne sme biti nižja od 20° C.

V okviru standardne storitve nudimo:
• enkrat tedensko sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal in brisanje prahu na pohištvu,
• enkrat tedensko čiščenje sanitarnega prostora z opremo,
• preskrba s toaletnim papirjem in milom,
• enkrat mesečno čiščenje balkonov,
• dvakrat letno čiščenje steklenih površin,
• dnevno praznjenje vsebine koša za smeti,
• uporaba skupnih prostorov za vzdrževanje osebne higiene,
• uporaba večnamenskih skupnih prostorov,
• dnevno čiščenje skupnih prostorov in skupnih kopalnic,
• zagotavljanje odzivanja na klic po pomoči,
• enkrat tedensko običajno strojno pranje in likanje osebnega perila,
• zamenjava posteljnine najmanj enkrat na dva tedna,
• menjava brisač vsak tretji dan,
• priprava starosti prilagojene prehrane v obliki treh toplih ali delno toplih obrokov z napitki,
• postrežba obrokov v restavraciji hotela,
• vzdrževanje objekta in okolice,
• vzdrževanje in zagotavljanje sprotnega odpravljanja okvar osnovnih sredstev,
• vodenje evidenc o okvarah v sobi,
• dajanje splošnih informacij uporabnikom in obiskovalcem,
• zagotavljanje sprejemanja in posredovanja poštnih pošiljk,
• vodenje odsotnosti gostov daljših od 24 ur,
• organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z izvajanjem zakonskih obveznosti gostov v nujnih primerih, ko prevoz ni mogoč s strani svojcev ali zakonitega zastopnika.

Nadstandardne storitve:
Nadstandardne storitve, ki se izvajajo v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitev (enoposteljna soba, večja bivalna površina, dodatna oprema v sobi, balkon, lastna kopalnica,…) so proti doplačilu.
Doplačilo velja tudi za dodatne storitve, ki jih nudimo poleg standardnih in nadstandardnih storitev ter so posebej opredeljene v dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve npr.:
• prinašanje hrane v sobo uporabniku, če to že ni zajeto v vrsti oskrbe, ki jo uporabnik prejema,
• opravljanje storitev čiščenja bivalnih prostorov večkrat na teden, kot je določeno s podrobnejšimi standardi in normativi,
• pomoč pri osebni higieni in izvajanju dnevnih aktivnosti v večjem obsegu, kot je določena s podrobnejšimi standardi in normativi,
• spremstvo po nakupih, sprehodih,,
• organiziranje in izvedba prevozov ter spremstvo gostov na kontrolne zdravstvene preglede, doplačila zdravil in zdravstvenih storitev, ko storitve in prevozi niso kriti v okviru zdravstvenega zavarovanja gosta,
• zdravstveno nego,
• storitve frizerja, pedikerja, parkirno mesto v garaži,
• druge storitve opravljene na željo gosta.

Zdravstvena oskrba obsega:
Najmanj 1 x tedensko prisotnost zdravnika v ambulanti, ki se nahaja v prostorih Medic HOTEL-a, oziroma obisk zdravnika pri upravičencih v sobi, ki so potrebni zdravniške pomoči in ne morejo sami do prostorov ambulante oziroma do druge ambulante v okviru mreže osnovnega zdravstvenega varstva. Zdravstveno nego na podlagi negovalne anamneze, negovalne diagnoze in postavljenih ciljev zdravstvene nege ter izvajanje zdravstvene nege v okviru nujne medicinske pomoči in pristojnosti. Zdravstveno oskrbo pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti.

Dodatne ugodnosti:
Gostom ki prebivajo v hotelu po tem programu za nedoločen čas oziroma ob neprekinjenem bivanju nad 32 dni priznavamo od 32 dne bivanja dalje popust na ceno penziona in oskrbe po ceniku za osnovno oskrbo, osebno pomoč, zdravstveno nego in nadstandardne storitve, ki jih gost koristi in sicer:
• 10% - Od 32. dne do 60. dne
• 20% - Od 61. dne do 90. dne
• 30% - Od 91. dne dalje
.

KAKO DO NAS - LOKACIJA

Naslov:

Medichotel
Arčoni 8a,
5292 Renče

Arčoni > Renče> Bukovica > Volčja Draga > Vogrsko > Avtocesta H4
(Ljubljana - Vrtojba)

Zemljevidi in satelitski posnetki >>

VIZITKA

Medichotel upravlja družba:
Turzis d.o.o.
Arčoni 8a,
5292 Renče

- davčna številka: 41769597
- matična številka: 1963619
- št. reg. vložka: 1/00598/00
- IBAN: SI56 1910 0001 0243 351
- SWIFT: SZKBSI2X
- direktor:                                                   Dean Trojer Smrečnik,dipl.gosp.ing.

- velikost: majhno podjetje
- dejavnost: hotelske, gostinske, termalne, rekreacijske storitve
- standardna klasifikacija dejavnosti: 55.100 - dejavnost hotelov in podobnih obratov

Kontakt recepcija:
05 331 07 20
05 331 07 30
e-pošta: info@medichotel.com
spletni naslov: www.medichotel.com

Št. zaposlenih na dan 1.1.2019:
46 redno zaposlenih ter
6 pogodbenih delavcev

Objekt:
- 35 sob
- 84 ležišč
- 2 izolacijski sobi (4 ležišča)
- 1 enoposteljna soba za polintenzivno nego
- 52 sedišč / glavna restavracija
- 25 sedišč letni vrt - dnevni prostor

RECEPCIJA - INFORMACIJE

- tel: 05 331 07 20
- fax: 05 331 07 30
- e-mail: info@medichotel.com

od 07:00 do 21:00

Na recepciji vam posredujemo vse informacije o možnostih namestitve, čakalni vrsti, oskrbi itd.
Na voljo smo vse dni v tednu!